שאלות ותשובות

מדוע אתם גובים דמי פתיחת תיק גם במקרה שבו אתם דוחים את בקשתנו למימון?

במסגרת בדיקת האפשרות למימון אנו עורכים בחינה מעמיקה ומהותית של התיק על ידי מומחים מהשורה הראשונה. תהליך זה כרוך בעלויות, ועל כן אנו גובים דמי פתיחת תיק. חשוב לציין כי החלטת הקרן לגבי מימון או אי-מימון התיק יכולה לסייע לתובע הפוטנציאלי, שכן גם 'תשובה שלילית' מהווה אינדיקציה חשובה ביותר לתובע בכל הנוגע לכדאיות ניהול ההליך.

אם אנחנו מפסידים בתביעה, האם אנחנו חייבים להחזיר לקרן את ההוצאות?

לא. הקרן מקבלת על עצמה את מימון התביעה. החזר ההוצאות והרווח של הקרן נובעים רק מכספים שנפסקו לטובתכם במקרה של ניצחון בתיק.

באילו מקרים אפשר לפנות לקרן?

הקרן מציעה מימון הן לתביעות אזרחיות ומסחריות והן לבוררויות, ובלבד שגובה התביעה הריאלי הצפוי הוא חמישה מיליון ₪ ומעלה.

האם הקרן מייצגת אותנו בבית המשפט?

לא. גם במקרה שבו הקרן מאשרת את מימון ההתדיינות המשפטית, היא אינה מייצגת את הלקוח בבית המשפט. הלקוח ייוצג על ידי עו"ד שייבחר על ידיו ויאושר על ידי הקרן. הקרן עשויה לסייע ללקוח במו"מ מול עורך הדין.

האם אני כתובע בוחר את עורך הדין שייצג אותי במשפט?

כן. התובע בוחר את עורך הדין אשר ייצג אותו. כתנאי למימון, הן עורך הדין שנבחר על ידי התובע והן הסכם שכר הטרחה מולו צריכים להיות מקובלים גם על הקרן. אם הלקוח יבקש, תוכל הקרן לסייע באיתור הייצוג המשפטי ההולם לטיפול בתחום המשפטי נשוא התביעה, כמו גם בגיבוש הסכם שכר טרחה מיטבי מול עורך הדין.